...แนะนำให้ใช้ FireFox หรือ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...
โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
May 25 2017 23:03:12
slide01 slide02 slide03 slide04
Navigation
บุคลากรฝ่ายบริหารโรงเรียน
บุคลากรกลุ่มสาระฯ
ระบบสารสนเทศ

Facebook กลุ่มสาระฯ


อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการรักการอ่าน

เครือข่ายการศึกษา
ร.ร.มาตรฐานสากล
ข่าวการศึกษา
Welcome

คลิ๊ก!เพื่ออ่านรายละเอียด
อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2559
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนวันแรก
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการศักดิ์เดช จุมณี
ผู้อำนวยการศักดิ์เดช จุมณี เดินทางมาปฏิบัติราชการเป็นวันแรก
ธีมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้น ม.6
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมกราบขอขมาหลวงพ่อจันทร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นทั้ง 10 ด้าน จำนวน 130 คน พิธีขอขมาครู ผูกข้อมือ กิจกรรมสัมพันธ์โดยสภานักเรียน และปฏิบัติกิจกรรมจิตสาธารณะ " คือห้องเรียนให้น้อง "
เปิดบ้าน งานห้องเรียนพหุภาษา
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual Program)ที่โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโปรแกรมห้องเรียนพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พละศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมจัดบูธแสดงผลงาน และมีกิจกรรมต่างๆทางวิชาการ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม และจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆอีกด้วย
ทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา แด่พระสงฆ์ และสามเณร ที่มาจากวัดต่างๆ สำหรับการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชาในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย