รู้เขา รู้เรา รู้โลก รู้โศก รู้สุข ไม่สิ้นหวัง เพราะอ่านได้อ่านดีมีพลัง ห้องสมุดคือขุมคลังของชีวิต สุจิตต์ วงษ์เทศ
 
รายการหลัก
 
 
MENU LINK :
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website Hit Counter

 

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ภูมิปัญญาท้องถิ่นพนมสารคาม) เป็นอาคารที่เกิดจากความเสียสละ ความสามัคคี ความมีน้ำใจชองชาวพนมสารคามและพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มีความประสงค์จะให้อาคารหลังนี้เป็นแห่ลงเรียนรู้

ส่วนการจัดแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพนมสารคามเกิดขึ้นจากความอนุเคราะห์ของคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง วางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งระดมนักวิชาการค้นคว้าข้อมูลตลอดจนติดตามการทำงานและให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน

โรงเรียนขอขอบคุณคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาคารหลังนี้จะเป็นแหล่งบริการความรู้ และข้อมูลด้านประวัติท้องถิ่นแก่ชาวพนมสารคามและท้องถิ่นใกล้เคียง ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวทางการทำงาน มิวเซียมพนมสารคาม

แนวทางทำงาน มิวเซี่ยมพนมสารคามในโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

มิวเซียม (Museum) ของประเทศไทย (โดยกรมศิลปากร) เป็นผลผลิตของยุคล่าเมืองขึ้น แสดงลักษณะความคิดแบบหลังอาณานิคม หรือ Post-Colonialism ตอบสนองกระฎุมพีศักดินา และอำมาตย์ขุนนางใหญ่ ไม่ตอบสนองท้องถิ่น

มิวเซียมท้องถิ่น มีขึ้นเพื่อแบ่งปันและเผยแพร่วิชาความรู้ให้คนในท้องถิ่น ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนตนเองเป็นเบื่องต้น แล้วรู้อย่างอื่นๆ เป็นลำดับต่อไป ตามคติ รู้เขา-รู้เรา-รู้โลก ล้วนต่างจากมิวเซี่ยมของกรมศิลปากร และของราชการทั่วไป

มิวเซียมพนมสารคาม เป็นมิวเซียมท้องถิ่นอย่างง่ายๆ เป็นเบื้องต้นที่สุด เน้นแผนที่และรูปถ่าย ไม่เน้นโบราณศิลปวัตถุสิ่งของเหมือนมิวเซียมทั่วไป เพราะนี่เป็นมิวเซียมแบ่งปันและเผยแพร่วิชาความรู้ ไม่ใช่ที่เก็บของเก่า
วิชาความรู้เบื้องตน เป็นกลุ่มศิลปศาสตร์ (Liberal Art) และมนุษย์ศาสตร์ (Humanity) เพื่อให้คุณค่าความเป็นคน หรือเป็นคนอย่างมีค่าต่อคนอื่นๆ ด้วย

กิจกรรมมิวเซียมเพื่อท้องถิ่น หัวใจของมิวเซียมคือจัดแสดงวิชาความรู้ และกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ทั้งมวล เช่น ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์, สังคมและวัฒนธรรม, อาหารการกิน, เครื่องแต่งกาย, การละเล่นในชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ฯลฯ
กิจกรรมมิวเซียมที่ดีควรแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ กิจกรรมความทรงจำร่วมอดีต และกิจกรรมความรู้ร่วมสมัย
ความทรงจำร่วมอดีต เช่น ประวัติศาสตร์ลาวพวนถูกกวดต้อนจากเชียงขวาง ทุ่งไหหินในลาวสู่สยาม, เส้นทางเจ๊กจากกวางตุ้ง-กวางสี ถึงสยาม และลุ่มน้ำบางปะกง ฯลฯ
ความรู้ร่วมสมัย เช่น วัฒนธรรมอิสลามจากอิรัก-อิหร่าน ในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน, เกาหลี-ญี่ปุ่น ขายสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น กิมจิ, แดจังกึม, ปลาดิบ, เทมปุระ ฯลฯ, ข้าวหอมมะลิมีกำเนิดที่บางคล้า ฉะเชิงเทรา, ฯลฯ

ข้อมูลท่องเที่ยวทางเลือก ท่่องเที่ยวทางเลือก หรือ Alternative Tour เพื่อแสวงหาความรู้และความสุขอย่างธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างพอเพียง เป็นคนละอย่างกับการท่องเที่ยวเพื่อเสพสุขในสังคมบริโภคอย่างสุรุ่ยสุร่าย
มิวเซียมพนมสารคามจะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทางเลือกของลุ่มน้ำบางปะกงโดยมีเมืองมโหสถที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี และเส้นทางพระเจ้าตากรวมทั้งชื่อบ้านนามเมืองพนมสารคามและเขาดงยางเป็นแกนของความรู้ ขณะเดียวกันก็ยกย่องอาหารการกินของตลาดท่าเกวียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของครอบครัว
นอกจากนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทางเลือกถึงพื้นที่เขตอำเภอราชสาส์น ที่มีนิทานพระรถ-เมรีเป็นแกนนำสำคัญมาก

สุจิตต์ วงษ์เทศ
บ้านช่างหล่อ กรุงธนบุีรี
7 พฤศจิกายน 2550
11.20 น.

 

ยินดีต้อนรับ