เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.จัดบอร์ดนิทรรศการ 2.ประกวดพูดสุนทรพจน์ 3.ประกวดเขียนเรียงความ 4.ประกวดวาดภาพ โดยทุกกิจกรรมจะอยู่ภายใต้หัวข้อ "ในหลวงรัชการที่ 9 พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง" มีนายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ชั้นล่างอาคารเรียน 2 โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"