เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 27
> สมาชิกคนล่าสุด: Zsxd

facebook

ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการ OEG แลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย

นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการ ร.ร.พนมอดุลวิทยา ได้มอบเงินสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย โครงการ OEG แก่นายสิทธิโชค อ่วมศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/MEP เดินทางศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนสิงหาคม 2516 โดยมีผู้มอบเงินสนับสนุนดังต่อไปนี้ -พ.ต.อ.ศรีสวัสดิ์ วารีสมานคุณ ตัวแทนอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าร.ร.พนมอดุลวิทยา -นางสุรางค์ เช้าเจริญ กรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองร.ร.พนมอดุลวิทยา -น.ส.นิด ดอนมอญ ประธานสหกรณ์ร้านค้าร.ร.พนมอดุลวิทยา -ครูเกรียงไกร พงษ์จรูญ ตัวแทนหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP), Mini English Program (MEP), Multilingual Program (MP)

ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีต้อนรับ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

ออกกำลังกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ออกกำลังกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ