ตรวจสอบผลการเรียน

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

MOE safety center

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพเยาว์ เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินครู ว.21
OBEC LINE โรงเรียน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 31
> สมาชิกคนล่าสุด: Sarawut

facebook

เลือกตั้งประธานสี ประจำปีการศึกษา 2562

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

เฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทัศนศึกษา ม.6

อบรมกฎหมายทั่วไปและการคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับโรคเอดส์

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน ครั้งที่ 6

การแข่งฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมถวายเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา

ยินดีต้อนรับครูและนักเรียน

ยินดีต้อนรับ Mr.Fred ครูแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย ในโครงการ Education Hub ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะมาสังเกตการสอนและแบ่งปันการสอนภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับ ครูSharifah ครูสอนภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ชื่อ Emmille Gelli จากประเทศ เยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAFS Semester program เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ (host family) คือคุณมณฑา คล้ายสุวรรณ ผู้ปกครองนางสาวชฎาวี เขียนสะอาด นร.ม 5/mep และยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้วเหลือง แดงนายสิทธิ อ่วมสิริ ชั้นม. 5/MEP เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมโครงการ Oeg ณ เมืองclayton รัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

อบรมการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียน