นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เบอร์โทร 081-9828347

นายมานิต คงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” เบอร์โทร 086-3835851