รู้เขา รู้เรา รู้โลก รู้โศก รู้สุข ไม่สิ้นหวัง เพราะอ่านได้อ่านดีมีพลัง ห้องสมุดคือขุมคลังของชีวิต สุจิตต์ วงษ์เทศ
 
รายการหลัก
 
 
MENU LINK :
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Website Hit Counter

 

 

 

แนะนำหนังสือ อาคารภูมิปัญญา

บทความประกอบการอ่าน โครงการรักการอ่าน คลิ๊กที่นี่

เรื่อง ตลาดท่าเกวียน

ผู้แต่ง อ.สุรางค์ เช้าเจริญ

ตลาดท่าเกวียนเป็นหนังสือที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นมาเป็นไปของท้องถิ่นตลาดท่าเกวียน บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชาวตลาดท่าเกวียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรื่อง ชื่อบ้านนามเมืองพนมสารคาม

ผู้แต่ง อ.สุรางค์ เช้าเจริญ

หนังสือเรื่อง "ชื่อบ้านนามเมืองพนมสารคาม"เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น จากชื่อหมู่บ้าน ชื่อเมือง ชื่อภูเขา ชื่อถนน ชื่อแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง แปลว่าอะไร หมายถึงอะไร หรือมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งชื่อเหล่านี้จะบอกหลักฐานความเป็นมาของท้องถิ่นอำเภอพนมสารคาม

 

เรื่อง ริมฝั่งท่าลาด

ผู้แต่ง อ.สุรางค์ เช้าเจริญ

ริมฝั่งท่าลาดเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหนองรีริมคลองท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อถ่ายทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและของตนเองที่เกี่ยวข้องกับคลองท่าลาด พร้มทั้งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

 

เรื่อง เก้าวัดริมฝั่งท่าลาด

ผู้แต่ง อ.อิงตะวัน แพลูกอินทร์

หนังสือเรื่อง "เก้าวัดริมฝั่งท่าลาด"เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดต่าง ๆที่อยู่ริมฝั่งท่าลาด เพื่อชักชวนให้ผู้คนมาล่องเรือเยี่ยมชมและแวะทำบุญตามวัดต่าง ๆ และยังสามารถพบเห็นวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำ ทัศนียภาพอันสวยงามได

 

เรื่อง ดอกสร้อยสมุนไพร

รวบรวมโดย อ.สุรางค์ เช้าเจริญแ

หนังสือเรื่อง "ดอกสร้อยสมุนไพร"เป็นผลงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรที่พบในท้องถิ่น ในด้านคุณลักษณะและประโยชน์ของพืชสมุนไพร แล้วนำมาแต่งเป็นบทร้อยกรอง ประเภทกลอนดอกสร้อย

   

เรื่อง ความใฝ่ฝันของฉัน

รวบรวมโดย อ.สุรางค์ เช้าเจริญ

หนังสือเรื่อง "ความใฝ่ฝันของฉัน"เป็นเรื่องราวความใฝ่ฝันของนักเรียนแต่ละคน ที่อยากจะเป็นอย่างที่ฝันไว้ผ่านตัวหนังสือ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุก ๆคนที่หมดหวังในชีวิต