ยินดีต้อนรับ Mr.Fred ครูแลกเปลี่ยนจากประเทศออสเตรเลีย ในโครงการ Education Hub ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จะมาสังเกตการสอนและแบ่งปันการสอนภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับ ครูSharifah ครูสอนภาษาอังกฤษ ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ชื่อ Emmille Gelli จากประเทศ เยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมAFS Semester program เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ (host family) คือคุณมณฑา คล้ายสุวรรณ ผู้ปกครองนางสาวชฎาวี เขียนสะอาด นร.ม 5/mep และยินดีต้อนรับนักเรียนกลับสู่รั้วเหลือง แดงนายสิทธิ อ่วมสิริ ชั้นม. 5/MEP เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมโครงการ Oeg ณ เมืองclayton รัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา