ไม่มีหมวดหมู่ข่าว
หมวดหมู่: 43
> ระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 ปีการศึกษา 2561
> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP, MP ม.1 ปีการศึกษา 2561
> ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561ความสามารถพิเศษ
> ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน
> O-NET ม.3 และ ม.6
> โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
> ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน
> International Camp 2017
> สมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
> English Camp 2017
> ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
> วันครู 2561
> พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561
> ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน และค่ายแกนนำเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
> 60 ปี พนมอดุลรำลึก
> EEC Innovation Youth Camp ครั้งที่ 3
> พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ประจำปี 2560
> กีฬาสีภายใน “พนมอดุลเกมส์” 2560
> โครงการสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
> โครงการแข่งขัน IT Day 2017
> พิธีถวายราชสดุดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
> แข่งขันทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น
> เทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี 2560
> นิทรรศการหอดูดาว
> ยินดีต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติ สู่รั้วเหลืองแดง
> ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
> จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2560
> โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหามหาราชินี
> พิธีให้นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ 2560
> วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
> งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
> OBECQA ร.ร.สตรีวิทยา + มุทิตาจิต ครูเกษียณ กาญจนบุรี
> กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหาวเครื่อง 2560
> โครงการปล่อยปลา วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี 2560
> การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2560
> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2560
> ฝึกอบรมนักเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) 2560
> กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน 2560
> พิธีมอบทุนการศึกษา 2560
> ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
> วันอาเซียน 24 สิงหาคม 2560
> "สิงห์ แบดมินตันชาเลนจ์"
> แสดงทุกหมวดหมู่