เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

ตรวจสอบผลการเรียน

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

MOE safety center

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชยกฤต เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดเอกสาร SAR 2566
ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินครู ว.21
OBEC LINE โรงเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 32
> สมาชิกคนล่าสุด: azer

facebook

ยินดีต้อนรับ

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า๒ เมษายน ๒๕๖๗

ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ร่วมลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ https://www.royaloffice.th/ หรือคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสาร

ผลการประมูลร้านอาหาร

ผลการจัดห้องเรียน ม.1

ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.1


เพิ่มเติมประมูลร้านค้า

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อม.1

ประมูลร้านถ่ายเอกสาร

ประมูลร้านค้า

ประกาศเรื่อง E-bidding

รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษรอบ 2