ตรวจสอบผลการเรียน

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพเยาว์ เกตานนท์

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 27
> สมาชิกคนล่าสุด: Zsxd

facebook

ยินดีต้อนรับ

แจ้งนักเรียน ม.3 ม.6

โรงเรียนจะเปิดเรียนแบบ On-Site วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 ให้เรียนแบบ Online

ส่วน ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ให้เรียนแบบ Online จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

นักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ยินดีต้อนรับ ผอ.พเยาว์ เกตานนท์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรม “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

กิจกรรม "วันสุนทรภู่แบบออนไลน์"

ยินดีต้อนรับครูย้าย นายณัฐพงศ์ นิชเปี่ยม และนายปฐมรัก บัวลอย

ยินดีต้อนรับคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 1/2564