เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

ตรวจสอบผลการเรียน

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

MOE safety center

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชยกฤต เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดเอกสาร SAR 2566
ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินครู ว.21
OBEC LINE โรงเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 32
> สมาชิกคนล่าสุด: azer

facebook

ยินดีต้อนรับ

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

“ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์”

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" มอบหมายให้ นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบท ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “ค่่ายวิชาการคอมพิวเตอร์” โดยมี นายภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหุ่นยนต์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ผศ.วราพร ดำจับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร ให้การฝึกอบรมและคำชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนานวัตกรรม ด้านการเขียนเกม ด้านการออกแบบ ด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 85 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการอ่าน

พิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนครบ 65 ปี

ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" โดยมี นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และนำคณะติดตามเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

นักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ยินดีต้อนรับ ผอ.พเยาว์ เกตานนท์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

งานอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน