เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

ตรวจสอบผลการเรียน

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

MOE safety center

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชยกฤต เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดเอกสาร SAR 2566
ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินครู ว.21
OBEC LINE โรงเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 32
> สมาชิกคนล่าสุด: azer

facebook

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา" ครั้งที่ 1/2564

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันชาติ และวันพ่อแห่ชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร และ โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ”

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องด้วยวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

อบรม ว 21 และ ว 22

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ GAT,PAT ม.6

กิจกรรม "ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างอาชีพ"

ค่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ก้าวหน้า EEC ก้าวไกล"