ตรวจสอบผลการเรียน

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพเยาว์ เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
OBEC LINE โรงเรียน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 29
> สมาชิกคนล่าสุด: Nutthakit100o

facebook

นิทรรศการ EEC ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

การประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2562

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBACQA โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

พนมอดุลลูกทุ่งคอนเทสต์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ค่ายศิลปะเฉลิมพระเกียรติ "ดนตรี กวี ศิลป์"

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ EEC

โครงการ TOYOTA เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ

ารพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ