เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

ตรวจสอบผลการเรียน

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

MOE safety center

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชยกฤต เกตานนท์

มุมคุณครู

ดาวน์โหลดเอกสาร SAR 2566
ดาวน์โหลดโปรแกรม BookMark
ดาวน์โหลดเอกสารแผนงาน
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุโรงเรียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร PLC
เอกสารลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร ID PLAN
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทาน
ตัวอย่างแผน 3R8C
บันทึกข้อความLogbook
งานประกันคุณภาพ
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดเอกสารสารสนเทศ
แบบฟอร์มการนิเทศการสอน
ตัวอย่างงานวิจัย
งานแนะแนวและระบบดูแล ฯ
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เงิน
ดาวน์โหลดเอกสารงานสารบรรณ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินครู ว.21
OBEC LINE โรงเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

เผยแพร่ผลงานครู

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 32
> สมาชิกคนล่าสุด: azer

facebook

ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุ

ประกาศรับสมัครเข้าเรียนม.1 รอบปกติ

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นม.1 รอบปกติ

ลิงก์กรอกข้อมูลใบสมัครเข้าศึกษาต่อม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 (ต้องปริ๊นต์ใบสมัครแล้วมาสมัครที่โรงเรียนตามวันที่ระบุในใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ)

ลิงก์ตรวจสอบผลการกรอกข้อมูล

ประกาศการรับนักเรียนม.4 รอบทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4

แสดงความยินดี

ปฏิทินกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1

“ค่ายวิชาการคอมพิวเตอร์”

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" มอบหมายให้ นายพงษ์ศิลป์ เกิดกำบท ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม “ค่่ายวิชาการคอมพิวเตอร์” โดยมี นายภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหุ่นยนต์ นายสุพัฒน์ สุขเกษม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ผศ.วราพร ดำจับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร ให้การฝึกอบรมและคำชี้แนะ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนานวัตกรรม ด้านการเขียนเกม ด้านการออกแบบ ด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 85 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการอ่าน

พิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี