ตรวจสอบผลการเรียน

เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ:OIT

บุคลากร

เกี่ยวกับพนมอดุล

คู่มือนักเรียน

เพลงมาร์ชพนมอดุลวิทยา

แผนที่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพเยาว์ เกตานนท์

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ตารางเรียน ตารางสอน

วารสารโรงเรียน

ผู้ใช้งานขณะนี้

> บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

> สมาชิก ออนไลน์: 0

> สมาชิกทั้งหมด: 27
> สมาชิกคนล่าสุด: Zsxd

facebook

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563

กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันชาติ และวันพ่อแห่ชาติ 5 ธันวาคม 2563

พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร และ โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ”

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องด้วยวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

อบรม ว 21 และ ว 22

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ GAT,PAT ม.6

กิจกรรม "ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สร้างอาชีพ"

ค่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ก้าวหน้า EEC ก้าวไกล"

ค่าย Happy Job Happy life (EEC)