วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ ดร.สุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" โดยมี นายพเยาว์ เกตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และนำคณะติดตามเยี่ยมชั้นเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และติดตามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center